مــــدل واحد GWS-H09P1T1/R1-J GWS-H12P1T1/R1-J GWS-H18P1T1/R1-J GWS-H24P1T1/R1-J GWS-H30P1T1/R1-J
مـنـبـع بـرق V,Hz,ø 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
ظرفیت گرمایش/سرمایش Btu/h 9076/8800 12000/12500 18000/18400 24000/25000 30000/31000
مشخصات الکتریکی مصرف برق درحالت گرمایش/ سرمایش kW 0.85/0.75 1.15/1.07 1.70/1.55 2.20/2.15 2.76/2.64
جریان در حالت گرمایش/سرمایش A 3.86/3.4 5.22/4.86 7.72/7.04 10/9.77 12.54/12
ضریب عملکرد EER/COP W/W 3.12/3.41 3.06/3.42 3.10/3.47 3.19/3.43 3.18/3.49
سطح صدا db 41 44 48 48 49
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) mm 792x292x201 792x292x201 940x316x224 997x316x227 1132x330x332
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) mm 888x370x290 888x370x290 1010x385x310 1070x385x312 1210x400x327
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) mm 660x500x240 730x545x285 825x655x310 825x655x310 900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD) mm 780x570x345 850x620x370 945x725x435 945x725x435 1015x762x425
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی) kg 8.5/25.5 10/30 12/43 13.5/45 14/57
قطر لوله کشی گاز/مایع mm 6/9 6/12 6/12 6/15.88 6/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی m 7 9 12 15 15
حداکثر ارتفاع لوله کشی m 5 5 7 10 10